แบบฟอร์มรับประกันออนไลน์ FITBIT Warranty Registration Online

ส่วนงานบริการหลังการขาย

      Fitbit Reseller Thailand เปิดให้บริการส่งคำร้องออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแบบฟอร์ม เคลมสินค้า แจ้งซ่อม และปัญหาการใช้งานที่ท่านได้รับจากการใช้งานนาฬิกา Fitbit เพื่ออำนวยควยความสะดวกในการให้บริการ และ คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มเคลมสินค้า ออนไลน์

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูณ์.


ช่วยเหลือ?

หลังจากท่านได้ส่งคำร้องออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับทางอีเมลล์ ในขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการภายใน 3 วันทำการ