บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 534 ถ.พระราม 9 ซ.19 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

ฝ่ายบริการหลังการขาย โทร.02-314-4142-3 ต่อ 114-115

วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.