นโยบายการ ยกเลิก เปลี่ยน/คืนสินค้า

     DSTORE.CO.TH ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ท่านรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืนในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

สาเหตุการคืนสินค้า สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพ หมายเหตุ
สภาพใหม่
พร้อมขาย
สินค้ายังไม่ถูกเปิด / แกะกล่อง สินค้าครบ
(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง)
ป้ายและ
ตราสินค้า
สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก,
ใกล้หมดอายุ,
สูญหายจากการขนส่ง
ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
สินค้าไม่ตรงตาม web content  
ได้รับสินค้าผิด บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
เปลี่ยนใจ*  

          กรณีคืนสินค้าด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อยกเว้นการรับคืนสินค้าทุกรายการ ดังนี้

1.สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการสินค้า ถ้ามีการเปิดบรรจุภัณฑ์ หรือ แถบรับประกันบนตัวกล่องสินค้า

2.สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ กล่อง หรือแถบรับประกันไม่ถูกแกะ หรือ มีรอยแกะ

3.บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้า หรือ เปลี่ยน และคืนเงินค่าสินค้าหากผู้ซื้อกระทำการใดๆนอกเหนือจากนโยบายที่ให้ใว้

4.สินค้าเคลียร์แลนด์ โปรโมชั่นพิเศษ สินค้าล้างสต็อค โปรโมชั่นตามฤดูกาล หรือสินค้าร่วมรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น คูปองส่วนลด เคริตเงินคืน หรือบัตรกำนัลต่างๆไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อ หรือเปลี่ยนใจ เปลี่นไซด์ ได้ทุกกรณี

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนและรับคืน

หากสินค้าที่ซื้อไปมีการแกะและมีรอยแกะแพคเกจจิ้ง เพื่อทดรองสวมใส่ผลิตภัณฑ์ หรือซีนปิดบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิดออก จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน ทุกกรณี

หมายเหตุ: 

 • คำว่า “เปลี่ยนใจ” หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี
วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า
คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้ช่องทางที่ 1   นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย
 1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ DSC Contact Center โทร. 0-2080-5605 หรือ
 2. อีเมล dservice@dstore.co.th เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 3. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป
  • ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาที่  บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด
  • เลขที่ 450/121 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240 โดยเลือกรูปแบบการส่งแบบลงทะเบียน

นโยบายรับประกันสินค้า

กาจจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ www.dstore.co.th ท่านสามารถเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากท่านได้รับสินค้าตามเงื่อนไขและนโยบายรับประกันดังนี้

1.สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

2.กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง

3.สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

4.สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

5.สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6.ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจากHardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

7.สินค้าต้องมีSticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Stickerรับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

8.ทางบริษัทยินดีรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายใน 7วันนับจากได้รับสินค้าและสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแกะเหมือนตอนที่บริษัทจัดส่งให้ลูกค้า

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.การรับประกันสินค้ามีเงื่อนไขรับประกันแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข Supplier แต่ละรายโปรดตรวจสอบได้จากหน้าสินค้าที่เข้าชม

11.หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้ลูกค้าสามารถขอรับบริการเคลมสินค้ากรณีที่เสีย ชำรุด ส่งซ่อม ได้ที่เว็บไซด์ dstore.co.th ทางบริษัทจะดำเนินการ รับส่งสินค้า เคลม ไปยังผู้จัดจำหน่ายโดยตรง หากลูกค้ามีความประสงค์ เคลมสินค้าโดยตรงกับผู้จัดจำหน่ายด้วยตัวเอง ลูกค้า สามารถติดต่อบริษัทจัดจำหน่ายโดยตรงได้เช่นกัน

เอกสารและสิ่งที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

 • หลักฐานการซื้อขาย (ใบเสร็จรับเงิน) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
 • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
 • ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

12.สินค้ารับประกัน 1 ปีจากผู้จัดจำหน่ายนับจากวันที่ซื้อ  หากสินค้าที่ท่านซื้อไปแล้วเกิน 7 วัน ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับประกันสินค้าดังกล่าวได้โดยตรง สำหรับสินค้า ฟิทบิท ติดต่อที่

บริษัท บันเลืองชินอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 534 ถ.พระราม 9 ซ.19 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กทม 10310

โทร 02-314-4142-3 ต่อ 114 – 116

ในวันทำการจันทร์ – ศุกร์ 9.00-18.00 น.