ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. รหัสส่วนลดส่วนลด 300 บาท ไม่จำกัด ขั้นต่ำและจำนวนครั้ง จนกว่าจะหมดระยะเวลาโปรโมชั่น
2. รหัสส่วนลดส่วนลด ลด 300 บาทแล้ว จะไม่สามารถทำการแบ่งชำระได้อีกทุกกรณี
3. สามารถทำรายการแบ่งชำระ 0% ได้ เมื่อซื้อสินค้าราคา 8,490 บาท-ขึ้นไป และแบ่งชำระได้นานสูงสุด 10 เดือน
4. เงื่อนไขในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่านสามารถตรวจสอบได้จาก www.ktc.co.th/shoponline
5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรืออื่นๆ
6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
8. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
9. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 61 
10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด (02) 080 5605 ทุกวันทำการ 9.00-20.00