การชำระเงินค่าสินค้าทุกช่องทางการชำระเงิน หลังจากบริษัทตรวจสอบการชำระเงินค่าสินค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ให้ลูกค้าทุกครั้ง หากต้องการ ออกเอกสารนอกจากที่อยู่ในการจัดส่ง กรุณาระบุ ที่อยู่ที่ถูกต้อง ในหมายเหตุก่อนส่งใบสั่งซื้อ

1.ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร   ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
KBANK กสิกรไทย บจก.ดีสเคาท์ สโตร์ 022-188-5376
 BBL กรุงเทพ บจก.ดีสเคาท์ สโตร์ 928-029-9653
BAY กรุงศรีอยุธยา บจก.ดีสเคาท์ สโตร์ 449-183-9357
SCB ไทยพาณิชย์ บจก.ดีสเคาท์ สโตร์ 160-406-5791
TMB ทหารไทย บจก.ดีสเคาท์ สโตร์ 217-260-9659

เมื่อโอนเงินแล้วสามารถส่งหลักฐาน พร้อมแจ้งเลขใบสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซด์ ตรงช่อง ไลน์ และข้อความได้เลยคะ

2. บัตรเครดิต และบัตรเดบิตออนไลน์ 

     ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยบัตร VISA และ MasterCard  เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตของท่านจะถูกสำรองวงเงินตามจำนวน    เงิน  ที่จะต้องชำระ แต่จำนวนเงินนี้จะไม่ถูกเรียกเก็บ จนกว่าเราจะส่งสินค้ากรณีที่ท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ต วงเงินของท่านจะถูกสำรอง ไว้อย่างน้อย 7 วัน ถึงแม้ว่าท่านจะแจ้งยกเลิกรายการแล้วก็ตาม)เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใดๆ ในบางกรณี บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้าเท่านั้น

3.บัญชีออนไลน์

  • เพย์พาล  
  • แรบบิท ไลน์ เพย์   

4.ระบบผ่อนชำระกับธนาคาร

 VBV และ MCSC คืออะไร   

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นระบบเพิ่มความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าบัตรเครดิตของท่านจะมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิตของคุณ โดยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการกำหนดรหัสผ่าน (Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ในขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Visa และ Mastercard ที่ยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มาก่อน คุณสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa (VbV) หรือ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้

VBV และ MCSC คืออะไร   

Verified by VISA และ MasterCard SecureCode เป็นระบบเพิ่มความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าบัตรเครดิตของท่านจะมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือป้องกันการลักลอบใช้บัตรเครดิตของคุณ โดยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการกำหนดรหัสผ่าน (Password) และข้อความส่วนบุคคล (Personal Message) ในขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Visa และ Mastercard ที่ยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มาก่อน คุณสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa (VbV) หรือ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้

เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อ Verified by Visa (VbV)

    หรือ MasterCard SecureCode (MCSC)

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Visa และ Mastercard ที่ยังไม่เคยใช้บัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์มาก่อน ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของ Verified by Visa (VbV) หรือ MasterCard SecureCode (MCSC) ได้ดังนี้