• หากลูกค้าทำการสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อย การสั่งซื้อจะถูกปรับสถานะเป็นพร้อมสำหรับการจัดส่งทันที
  •  หากชำระด้วยบัตรเครดิต สถานะจะถูกยืนยันการสั่งซื้อให้อัติโนมัติ พร้อมสำหรับจัดส่งทันที
  •  หากชำระโดยการโอนเงิน จะต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากทางบริษัทก่อนจากนั้นจึงจะถูกสับสถานะเป็น พร้อมสำหรับจัดส่ง
  • หลังจากระบบสับสถานะพร้อมสำหรับจัดส่ง ภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่งนั้นๆ พร้อมแจ้งหมายเลขติดตามสินค้า ผ่าน อีเมลล์ หรือ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จาก ประวัติการสั่งซื้อ

หลังจากท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาที่ บริษัท และคำสั่งซื้อของท่านได้รับการอนุมัติยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งอนุมัติยกเลิกผ่านทางอีเมล์ และ SMS  และบริษัทจะทำการคืนเงินภายใน 7 วันทำการธนาคาร ตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเข้ามา

เข้ามาโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    นโยบายการคืนเงิน

บริษัท ดีสเคาท์สโตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703(ริเวอร์8)

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ศูนย์บริการลูกค้า : 02 080 5605

  • สำหรับในเขตพื้นที่ กทม และปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน 1 – 3 วันทำการของบริษัทจัดส่ง ไม่รวมวันอาทิตย์
  • สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด จะได้รับสินค้าภายใน 3 – 5 วันทำการของบริษัทจัดส่ง

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จาก   นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • หลังจากระบบสับสถานะพร้อมสำหรับจัดส่ง ภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่งนั้นๆ พร้อม แจ้งหมายเลขติดตามสินค้า ผ่าน อีเมล์ที่ลูกค้าใช้สั่งซื้อสินค้า  ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะจัดส่งได้จาก ประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซด์

ท่านสามารถยกเลิก การสั่งซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ภายใน 7 ทำการนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  นโยบายการยกเลิก เปลี่ยน/คืนสินค้า โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทตามช่องทางดังนี้

  • ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02 080 5605
  • กรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซด์

บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนจัดจำหน่ายเท่านั้นหากสินค้ามีปัญหาการใช้งานหลังซื้อสินค้า

กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการหลังการขาย

บริษัท บันเลือง ชินอินเตอร์ จำกัด

เลขที่ 534 ถ.พระราม 9 ซ.19 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310

ฝ่ายบริการหลังการขาย โทร.02-314-4142-3 ต่อ 114-116 วันทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.

หรือ หากท่านเป็นลูกค้าของบริษัท ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือ ขอคำแนะนำได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท ได้เช่นกัน