1. บริการจัดส่งสินค้าฟรี ไม่มีขั้นต่ำ

สินค้าจะถูกส่งออกจากบริษัทหลังยืนยันชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไปยังบริษัทขนส่งภายใน 24 ชั่วโมงโดยบริษัทผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่ท่านเลือก คุณจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกรับสินค้าหากคุณระบุผู้ให้บริการเป็นไปรษณีย์เอกชน
2. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
เราจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทยด้วยทีมงานมืออาชีพ เราพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า โปรดศึกษารายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
2.1 พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันที่ยืนยันชำระเงิน 1-3 วันทำการ
2.2 พื้นที่ต่างจังหวัด
ระยะเวลาจัดส่ง นับจากวันที่ยืนยันชำระเงิน 3-5 วันทำการ
หมายเหตุ*:
ช่วงเวลาทำการจัดส่งสินค้า คือ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. บริษัทงดให้บริการจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ วันหยุดเราไม่ถือเป็นวันทำการ เช่น ถ้าคุณสั่งสินค้าวันเสาร์ เราจะเริ่มจัดส่งสินค้าในวันจันทร์
การตรวจสอบสถาณะการจัดส่ง
ท่านสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้จากรายละเอียดการสั่งซื้อ ในหัวข้อประวัติการสั่งซื้อ