บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด ขอขอบพระคุณท่านที่ใว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล จัดหา สินค้าที่มีคุณภาพเพื่อนำเสนอกับท่าน

หากท่านไม่พึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกในการบริการท่านสามารถ เสนอแนะ ติชม ร้องเรียน มาที่เราได้โดยตรงดังนี้

  • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-080-5605 ทุกวันทำการ 9.00-20.00 น.
  • E-mail : dservice@dstore.co.th
  • Line @ : fitbit
  • ส่งจดหมาย หาเราได้ที่ บริษัทดีสเคาท์สโตร์ จำกัด 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ริเวอร์ 8ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
  • หรือ กรอก แบบ ฟอร์มด่านล่าง แล้วส่งเข้ามาที่บริษัท

บริษัท ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำต่าง เรา จะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงคุณภาพในการบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เลขที่ 534 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร.02-547-5960 โทรสาร.02-547-5973

อีเมลล์ : e-commerce@dbd.go.th

 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เลขที่ 120, อาคาร รัฐ ประ ศาสน ภักดี ชั้น 5 ศูนย์ ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210.  โทร.1166