ติดต่อเรา

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลบริการ

แบบฟอร์มร้องเรียนการใช้บริการ

ฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

           dStore ขอน้อมรับความผิดพลาดในการให้บริการที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดี ยิ่งๆขึ้นไป โปรดแจ้งให้เราทราบ กับ เหตุการณ์ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก หรือ ความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า หรือบริการจากเรา

      หากท่านไม่พอใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการท่านสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อแก้ใขข้อพิพาทในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 1166

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี 11000    โทร. 02-547-5959-61